asapardazesh

  1. Home
  2. /
  3. asapardazesh

asapardazesh

سرور HP بعد از بررسی های دقیق روی نسل های قدیمی تر (Gen7 & Gen8) ، ابتدا با حذف مدل های e و p از Gen8 ، خط تولید خود را ساده کرد تا بهترین رویکرد را دارا باشد . نتیجه آن شد که هر کس با توجه به نیاز و هزینه ی فعلی خود بتواند سروری ارتقا پذیر را برای خود تهیه کند که در کنار آن ، امکان به روز کردن آن در هر زمان ، میسر باشد . طبق این طراحی ، وقتی کار شما نیازمند تجهیزات بیشتری باشد ، با آپگرید کردن DL380 G9 ، باز هم پاسخگوی نیاز های خود هستید .
http://www.asapardazesh.ir

سرور اچ پی
سرور dl380 g9
سرور dl380